Stuart Goldsmith's Infinite Sofa. Stuart Goldsmith.

Stuart Goldsmith's Infinite Sofa

YouTube variety show during lockdown. 45 episodes (1 series), 2020 - 2021. Stars Stuart Goldsmith.

Watch the first episode