Stuart Goldsmith's Infinite Sofa. Stuart Goldsmith.

Stuart Goldsmith's Infinite Sofa

YouTube variety show during lockdown. 44 episodes (1 series) in 2020. Stars Stuart Goldsmith.

Watch the first episode