Dara O Briain: School Of Hard Sums. Dara O Briain.

Dara O Briain: School Of Hard Sums

Dave comedy about maths. 24 episodes (3 series), 2012 - 2014. Stars Dara O Briain and Marcus du Sautoy.