Elis In Euroland. Elis James.

Elis In Euroland

BBC Radio Wales comedy. 4 episodes (1 series) in 2016. Stars Elis James.

Cast & Crew

Main cast
Elis James Host / Presenter
Writing team
Elis James Writer
Production team
Ian Richardson Producer